SẢN PHẨM

GỐM SỨ TÀI LỘC

Mã: GO0032 - KT bình sứ Loại nhỡ: 21*21*21cm/KT đế gỗ: 29*29*32cm- tổng trg lượng:~2Kg
- KT bình loại trung: 23* 23*23cm/KT đế: 31*31*32cm-tổng trọng lượng:2.5-3kg

- KT bình sứ Loại nhỡ21*21*21cm/KT đế gỗ: 29*29*32cm- tổng trg lượng:~2Kg
- KT bình loại trung: 23* 23*23cm/KT đế: 31*31*32cm-tổng trọng lượng:2.5-3kg
tab2
tab3