SẢN PHẨM

HŨ MỨT KẸO

Mã: MY0009 - Hũ nhỏ : KT D=15.5cm, h=15cm
- Hũ to: Kt D=20cm, h=17.5cm

- Hũ nhỏ : KT D=15.5cm, h=15cm
- Hũ to: Kt D=20cm, h=17.5cm
tab2
tab3

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI