SẢN PHẨM

BÌNH TÔNG BẠC ĐẬU

Mã: DO0009
Bình trang trí
Dung tích 1L
Chất liệu: Bạc đậu
Chế tác: Thủ công truyền thống
Logo chế tác theo yêu cầu
Hộp cốt cứng bồi giấy mỹ thuật

Bình trang trí
Dung tích 1L
Chất liệu: Bạc đậu
Chế tác: Thủ công truyền thống
Logo chế tác theo yêu cầu
Hộp cốt cứng bồi giấy mỹ thuật
tab2
tab3

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI